小组赛第1轮小组赛第2轮小组赛第3轮小组赛第4轮小组赛第5轮小组赛第6轮小组赛第7轮
1Patricia Xiao0:3Sandy Yao2:112:112:11
1Patricia Xiao0:3YUWEN2:112:112:11
1Sandy Yao3:1YUWEN11:211:22:1111:2
2Rui Li0:3阙晓燕2:112:112:11
2Rui Li0:3张铖2:112:112:11
2阙晓燕3:0张铖11:211:211:2
3zhang jin3:0Sophie Chen11:711:711:7
3zhang jin3:0Kelly Bu11:211:211:2
3Sophie Chen3:0Kelly Bu11:611:711:7
4Yan He0:3Fei Dong2:112:112:11
4Yan He3:0赵明静11:211:211:2
4Fei Dong3:0赵明静11:211:211:2
5Xiaoshuang Liu0:3Min Yang2:112:112:11
5Xiaoshuang Liu3:1朱双霞11:211:22:1111:2
5Min Yang3:0朱双霞11:211:211:2
6张树芹3:0于红11:211:211:2
6张树芹3:0Chao Xia11:211:211:2
6于红3:0Chao Xia11:211:211:2
7Alice Ren3:0钟鸿雁11:711:711:7
7Alice Ren3:0Yan Zhao11:611:611:6
7钟鸿雁3:2Yan Zhao8:1114:1213:1511:711:8
8张南逸0:3Cinti Chen2:112:112:11
8张南逸0:3Evelina Zhang2:112:112:11
8Cinti Chen1:3Evelina Zhang2:112:1111:22:11